Vasif Talıbov,

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri

Böyük Xilaskar.

 

 Heydər Əliyevin fəal siyasətə QAYIDIŞI o dövrə təsadüf edir ki, daim xalqı ilə bir yerdə olan bu böyük şəxsiyyətin susması daha mümkün deyildi…

 1990 - 1993-cü illər ölkəmizin taleyinin hərraca qoyulduğu, fəlakətə sürükləndiyi bir vaxtda səsini qaldıran, Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya çatdıran Heydər Əliyevlə xalq amilini fəal siyasi müstəviyə çəkdi: Məhz bu dövrdə - Azərbaycanın təkləndiyi bir vaxtda xalqımızın böyük oğlu Azərbaycan adlı parçalanmış, qan içində üzən, 20 Yanvar faciəsinin məhrumiyyətindən özünə gəlməyə macal tapmayan, erməni yaraqlılarının hərbi müdaxiləsi, daxildə isə satqın rəhbərlərin xəyanəti ilə üzləşən yarımcan bədənə mənəvi ruh, bütövlük və tamlıq gətirdi. Lakin bu da taleyin işidir ki, Azərbaycanın Azərbaycana qayıdışı kimi məsul tarixi vəzifə, Xilaskarlıq missiyası Azərbaycanın paytaxtından yox, ucqar regionundan - Naxçıvandan başlandı.

Totalitar rejimin və onun yerli əlaltısı olan Ayaz Mütəllibovun xəyanətkar hərəkətlərinə, Heydər Əliyevi Bakı aeroportunda qarşılamaq istəyənlərə hər cür mənəvi və fiziki təzyiq göstərməsinə baxmayaraq Heydər Əliyev 1990-cı il iyun ayının 20-də təyyarə ilə Bakıya, iki gün sonra isə Naxçıvana gəldi.

Moskvadan Naxçıvana QAYIDIŞ o dövrün bəzi qəzetlərində yazıldığı kimi, əyalət mərkəzinə yox, Vətənə QAYIDIŞ idi; böyük siyasətə yenidən və fəal şəkildə, birmənalı, ardıcıl, qətiyyətli QAYIDIŞ idi.

1990-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası tələbkar və olduqca gərgin bir dövr yaşayırdı. Bu dövrdə Qarabağ problemi ətrafında yayılan dalğanın zərbə qüvvəsinə məruz qalan, sərhədyanı kəndləri ermənilər tərəfindən işğal və qarət olunan, dincliyi əlindən alınan Naxçıvan «taleyin ümidinə buraxılmış tənha bir ada»nı (H.Əliyev) xatırladırdı. Azərbaycanla nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələri kəsiləndən sonra iqtisadi və siyasi böhran içində boğulan, adamların son ümidi olan ov tüfəngləri də yığılandan sonra erməni təcavüzü qarşısında əliyalın və köməksiz vəziyyətdə qoyulan Naxçıvan düşdüyü vəziyyətə SSRİ-nin tərkibindən (Azərbaycanın yox) çıxması barədə qərarı ilə etirazını bildirəndən sonra iqtidar və ixtiyar sahiblərinin qəzəbinə düçar olmuş, «kor bağırsaq» kimi kəsilib atılması zəruri bilinmişdi.

Tale Heydər Əliyevi bu regiona göndərməklə Naxçıvanı, onu gözləyən bəlalardan, işğal olunmaq, əhalisini isə qaçqın ömrü yaşamaq təhlükəsindən hifz etdi. Azərğaycanın bu qədim torpağını xilas edən Heydər Əliyev özünə Naxçıvan boyda abidə ucaltdı.

Azərbaycanın siyasi tarixində özünə parlaq iz qoymuş bu böyük şəxsiyyətin Naxçıvanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı, sıravi deputat, sonralar isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolunun bütün Azərbaycan siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına gətirib çıxartdı. Azərbaycanın üçrəngli bayrağı ilk dəfə olaraq Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən Naxçıvan parlamentinin iclas zalında qaldırıldı. Keçmiş Sovetlər Birliyinin mövcud olduğu bir dövrdə cəsarətli addımlar atılaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından «Sovet Sosialist» sözləri götürüldü. Milli şüurun dirçəlməsi istiqamətində ən zəruri tədbirlər görüldü. Sovet qoşun hissələri və sərhəd dəstələri onlara məxsus silah-sursatın, texnikanın və əmlakın tamamilə Naxçıvanda saxlanması şərti ilə ilk dəfə olaraq bu torpağı tərk etdilər; ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verildi, həmin günün milli matəm günü kimi qeyd olunması, Dünya Azərbaycanlılarının Birlik və Həmrəylik günün təsis edilməsi, aqrar islahatların həyata keçirilməsi barədə tarixi qərarlar qəbul olundu.

Bu dövrdə dövlət müstəqilliyinin bərpası istiqamətində tədbirlər təkcə siyasi müstəvidə getmirdi. Yeni iqtisadi təfəkkürə söykənən, bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğunlaşan iqtisadi model formalaşırdı. Blokadanın vurduğu ziyanın aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür, qonşu Türkiyə və İranla iqtisadi əlaqələr yaradılırdı. Qısa müddətdə Araz çayı üzərində «Ümid» körpüsü tikilib istifadəyə verildi. Sədərək, Culfa və Şahtaxtı gömrük-keçid məntəqələri fəaliyyətə başladı. Naxçıvan şəhəri yaxınlığında İstilik- Elektrik Stansiyası tikildi, Türkiyədən və İrandan Naxçıvan Muxtar Respublikasına yüksək gərginlikli elektrik xətləri çəkildi.

Bir sözlə, 1990 - 1993-cü illərin Naxçıvanının siyasi, mədəni, mənəvi və iqtisadi mühitindən Heydər Əliyevin quruculuq fəaliyyəti qırmızı xətlə keçir. Bu dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatında mühüm dəyişikliklər baş vermiş, Ermənistanla həmsərhəd rayon və kəndlərə hərbi təcavüzə son qoyulmuş, əhalidə əmin - amanlıq yaranmış, siyasi tarazlığın pozulmasına yönəldilən cəhdlərin qarşısı alınmışdır. Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü dövlətçilik təcrübəsində xalqla işləməyi bacarmaq nümunəsidir.

Xalqın gücü Heydər Əliyevdə olduğu kimi, Heydər Əliyevin gücü də xalqdadır. «Xalq - Heydər Əliyev», «Heydər Əliyev - xalq» anlayışları bir-birindən ayrılmazdır. Bu mətləbin ilk sübuta yetirildiyi tarix isə bir qədər əvvələ - 1992-ci ilə gedib çıxır. Bu o dövr idi ki, xalqın adından hakimiyyətə sahiblənən Xalq Cəbhəsi özündən əvvəlki rəhbərliyin mənfur siyasətini davam etdirir, Heydər Əliyevə qarşı kampaniyanı gücləndirirdi; bu o dövr idi ki, iqtidar Heydər Əliyevə görə, yalnız ona görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının beynəlxalq müqavilələrlə təsbit olunmuş muxtariyyat statusunu ləğv etmək planını gizlətmirdi. Təsadüfi deyil ki, Xalq Cəbhəsi hökumətinin xeyir - duası ilə 1992-ci il oktyabrın 24-də bu təşkilatın Naxçıvanda olan silahlı dəstələri Naxçıvanda ilk dövlət çevrilişi cəhdinə əl atdılar. Sonrakı çevriliş cəhdləri üçün baş məşq rolunu oynayan bu çevriliş cəhdləri onunla əlamətdardır ki, bu dövrdən başlayaraq siyasi orientasiyasını müəyyənləşdirən xalq kütləvi şəkildə Heydər Əliyevlə həmrəylik nümayiş etdirdi. Bu dövrdə Heydər Əliyevin milli dövlətçilik təcrübəsinə gətirdiyi yenilik isə onunla şərtlənirdi ki, siyasi hakimiyyət xalq tərəfindən dəstək, möhkəm müdafiə təminatı almalıdır. Bundan kənarda rəhbərlik, bundan kənarda dövlət idarəçiliyi yoxdur və ola da bilməz.

Lakin xalq hər hakimiyyəti də müdafiə etmir.

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətinin Naxçıvan dövründə gördüyü işlər, Muxtar Respublikanın yaşamasına və xilasına yönəlmiş tədbirlər 1990 - 1993-cü illərdə xaos və təhlükələr, açıq şəkildə bildirilən kəskin narazılıqlar və qarşıdurmalar mərhələsini yaşayan, qardaş qırğını və vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çatan, parçalanaraq milli əyalətlər və quberniyalar halında fəaliyyət göstərməyə təhrik edilən Azərbaycan üçün ümid, nicat yeri idi.

Azərbaycanda dövlət quruculuğu ağrılı, əzablı yollar keçib. Bu yolun ən məsul məqamlarında ictmai-siyasi mühitin xüsusi həyəcanla vuran nəbzi xalqın uzun illər həsrətində olduğu müstəqilliyini itirmək nigarançılığı ilə bağlı olmuşdur. 1993-cü ilin iyununda da bu vəziyyət yaranmış, xalq real parçalanma, məhv olma təhlükəsi qarşısında qalmışdı. O günlərin dramatik faciəli gedişləri ilk baxışdan Azərbaycan xalqı üçün başqa bir alternativ qoymamışdı. Lakin əsl yolu Zaman özü seçdi. Xalqın iradəsi hər şeyə qalib gəldi və müstəqil Azərbaycan öz nicatını görkəmli siyasətçi Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə QAYIDIŞINDA tapdı. Təsadüfi deyil ki, taleyinə xilaskarlıq missiyası yazılan xalqımızın əvəzedilməz liderinin xalqın tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıtdığı gün - 1993-cü ilin 15 iyulu tarixə Milli Qurtuluş günü kimi daxil oldu. Keçdiyimiz zaman məsafəsi xalqın düzgün qərar qəbul etdiyini, saysız-hesabsız problemlər məngənəsində sıxılan ölkəmizin bu ən ağır və məsul dövründə onu qurtuluşa aparmağa qadir olan yeganə şəxsiyyətin məhz Heydər Əliyev olduğunu bir daha sübut etdi. Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya, böyük siyasətə QAYIDIŞI şərəfli xilaskar missiyasına - AZƏRBAYCANI AZƏRBAYCANA QAYTARMAQ məramına xidmət edir. Həmin missiya bu gün də böyük uzaqgörənliklə və müdrikliklə davam etdirilir.